ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "SANEL" Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dostosowanie firmy do warunków pracy miejskiej”. Projekt jest ukierunkowany na utrzymanie i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację oferty oraz wdrożenie w struktury spółki innowacji procesowej i organizacyjnej (nietechnologicznej).
Sama inwestycja dotyczyła zakupu dwóch środków trwałych (w postaci georadaru do wykrywania i mapowania instalacji podziemnej i koparki z małym promieniem zataczania oraz głowicą uchylnoobrotową), pozwalających na rozszerzenie oferty spółki o dwie nowe usługi (w postaci realizacji robót budowlanych w warunkach miejskich z wykorzystaniem georadaru oraz usługi identyfikacji rzeczywistej infrastruktury podziemnej). Powyższe działania uczyniły ofertę spółki bardziej kompleksową w odniesieniu do obsługiwanego rynku. Wynikiem realizacji inwestycji jest także wzrost bezpieczeństwa realizowanych robót i prac oraz utworzenie nowego stanowiska pracy (dla operatora maszyn budowlanych).

Wartość projektu: 1 157 553,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 799 935,00 PLN
 

Zakład Instalacji Sanitarnych
i Robót Inżynieryjnych
SANEL
Sp. z o.o.
z siedzibą
w Rudzie Śląskiej
rok założenia 1992
`
Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych "SANEL" Sp. z o.o. działa na rynku usług budowlanych od 1992 roku.

Firma specjalizuje się w wykonawstwie m.in.:
Posiadamy sprzęt specjalistyczny typu: wibromłoty, koparki kołowe, koparko-ładowarki, ładowarki, koparki dwudrogowe, młoty wyburzeniowe, zagęszczarki, zakrętarki do szyn, miniwiertnice do kotew gruntowych, samochody ciężarowe typu wywrotka, urządzenie do przewiertów.
Budowa, przebudowa i remonty mostów, wiaduktów, kładek, przepustów
i innych obiektów inżynieryjnych.
Zabezpieczenia osuwisk za pomocą mikropali, kotew, gwoździ, siatki 
ochronnej, murów oporowych.
Sieci wodociągowych kanalizacyjnych, gazowych oraz przepompowanie 
i urządzenia oczyszczające.
Odwodnienia torowisk, skarp
Roboty antykorozyjne.
Roboty torowe.
Ścianki szczelne i przewierty.