2008 SANDRA. All rights reserved.
 

Zakład Instalacji Sanitarnych
i Robót Inżynieryjnych
SANEL
Sp. z o.o.
z siedzibą
w Rudzie Śląskiej
rok założenia 1992
Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych "SANEL" Sp. z o.o. działa na rynku usług budowlanych od 1992 roku.

Firma specjalizuje się w wykonawstwie m.in.:
Posiadamy sprzęt specjalistyczny typu: wibromłoty, koparki kołowe, koparko-ładowarki, ładowarki, koparki dwudrogowe, młoty wyburzeniowe, zagęszczarki, zakrętarki do szyn, miniwiertnice do kotew gruntowych, samochody ciężarowe typu wywrotka, urządzenie do przewiertów.
Budowa, przebudowa i remonty mostów, wiaduktów, kładek, przepustów
i innych obiektów inżynieryjnych.
Zabezpieczenia osuwisk za pomocą mikropali, kotew, gwoździ, siatki 
ochronnej, murów oporowych.
Sieci wodociągowych kanalizacyjnych, gazowych oraz przepompowanie 
i urządzenia oczyszczające.
Odwodnienia torowisk, skarp
Roboty antykorozyjne.
Roboty torowe.
Ścianki szczelne i przewierty.