2008 SANDRA. All rights reserved.
 

Zakład Instalacji Sanitarnych
i Robót Inżynieryjnych
SANEL
Sp. z o.o.
z siedzibą
w Rudzie Śląskiej
rok założenia 1992
                         POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych „SANEL” Sp. z o.o. to prężna, wciąż rozwijająca się firma mogąca pochwalić się realizacją robót budowlanych        w zakresie: kompleksowej budowy mostów, wiaduktów kolejowych i drogowych, robót torowych, oraz budowy i remontów konstrukcji żelbetowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, kolektorach i przepompowniach, przewiertach, przeciskach i odwodnieniach, przejściach podziemnych oraz regulacjach                  i zabezpieczeniach rzek, stabilizacja osuwisk itp.
Zlecone roboty wykonujemy zgodnie z wymaganiami naszych Klientów spełniając przy tym obowiązujące wymagania prawne w zakresie budownictwa jak również przepisów prawnych ochrony środowiska.
Realizując powierzone nam zadania stosujemy najlepsze dostępne na rynku materiały, posiadające wymagane atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty                i deklaracje zgodności.
Firma zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynieryjno - techniczną
i ekonomiczną, cechującą się pełnym profesjonalizmem, gwarantującą ciągły jej rozwój, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych przy realizacji projektów.
Wszyscy nasi pracownicy zobligowani są do dbałości o wysoką jakość wykonywanych robót oraz przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska.
Naszym atutem jest posiadanie własnej, wysokiej jakości bazy różnorodnego sprzętu budowlanego i transportowego. Dbamy o to, aby wprowadzać i korzystać
z najnowszych technologii zapewniających większą wydajność, lepszą jakość, niezawodność, bezpieczeństwo, oszczędność, uzyskanie lepszych wskaźników techniczno-ekonomicznych, a równocześnie będących bardziej przyjaznymi dla środowiska naturalnego.
Firma wdraża Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm     PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005. Dążąc do ciągłego doskonalenia ZSZ nasza firma stara się minimalizować negatywny wpływ na środowisko poprzez min: ciągłe podwyższanie świadomości proekologicznej pracowników i kontrahentów oraz właściwą gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne.
Dążymy do uzyskania pełnego zadowolenia naszych Klientów zapewniając wysoką jakość wykonania, terminowość oraz udzielając dobrych i wysokich gwarancji na wykonane roboty.
Priorytety dalszych działań uwzględniają zarówno konieczność rozwoju firmy
i zaspokajania potrzeb Klientów, jak również aspekty związane z ochroną środowiska. Zależy nam, aby nasze otoczenie było atrakcyjne i
przyjemne, żeby jakość naszego życia uległa poprawie, a środowisko naturalne było czyste i zdrowe, dlatego budujemy wysokiej jakości obiekty inżynieryjne i dbamy o piękno naszej przyrody.