2008 SANDRA. All rights reserved.
 

Zakład Instalacji Sanitarnych
i Robót Inżynieryjnych
SANEL
Sp. z o.o.
z siedzibą
w Rudzie Śląskiej
rok założenia 1992
 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. 11 Listopada 36 funkcjonuje na rynku usług budowlanych od 1992 roku. Jest prężną średniej wielkości firmą specjalizującą się w kompleksowym wykonawstwie m.in.:
W okresie swej działalności większość przedsięwzięć firma zrealizowała samodzielnie ale była też i jest solidnym i wymagającym podwykonawcą bądź partnerem znanych na rynku krajowym firm budowlanych (jak Mostostal Zabrze, SKANSKA S.A., Energopol S.A. Katowice).
Na liście dokonań ZISiRI "SANEL" znajduje się kilkanaście obiektów, których wykonawstwo w sposób szczegółowy obrazuje potencjał możliwości firmy. Niektóre z nich prezentujemy w dziale "realizacje".
ZISiRI "SANEL" realizuje również zamówienia na wykonanie kompleksowej wielostadiowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie budownictwa ogólnego, inżynieryjnego i specjalistycznego kolejowego wraz z ekspertyzami technicznymi, geologicznymi i geofizycznymi. Wysokie kwalifikacje i doświadczenie kadry (inżynieryjno - technicznej) są gwarancją nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych realizowanych projektów, ich zgodności z obowiązującym prawem oraz indywidualnymi wymogami Zamawiającego.
O sukcesach firmy ZISiRI "SANEL" stanowi doświadczona, wysoko wyspecjalizawana kadra ekonomiczno - techniczna dysponująca specjalistycznymi uprawnieniami w branżach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej, drogowej i kolejowej oraz wykwalifikowanych robotników.
Atutem firmy jest posiadanie własnego sprzętu budowlanego oraz transportu. Jego asortment, ilość i jakość uniezależniają firmę od obcych kontrahentów zapewniając terminową i właściwą jakościowo realizację przyjętych zleceń.
SANEL
Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
kolektorów i przepompowni
przewiertów, przecisków i odwodnień
regulacji i zabezpieczenia rzek, stabilizacji osuwisk
mikropali, pali i kotew
robót mostowych, w tym budowa mostów, kładek, wiaduktów i mniejszych
obiektów inżynieryjnych (np. przepusty, muty oporowe)
robót torowych i specjalistycznych robót kolejowych
remontów konstrukcji żelbetowych, ceglanych, kamiennych i stalowych.