Umocnienie brzegów rzeki Wisłok w km 158,525 linii kolejowej nr 91
w ramach zadania pn.:
"Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka i nr 92 Przemyśl - Medyka, odcinek Rzeszów - granica państwa"
PB233361 (Kopiowanie)
PB233363 (Kopiowanie)
PB233369 (Kopiowanie)